หมวดพระอินทร์

พระอินทร์,พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ,ช้างเอราวัณ พระอินทร์ เป็นชื่อของเทวดาในศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ โดยมีตำแหน่งเป็นจอมเทพ เป็นประมุขแห่งเทวดาทั้งปวง มีหน้าที่ปกครองสวรรค์และอภิบาลโลกโดยเป็นประมุขแห่งทวยเทพ และเป็นประธานเทวสภา มีอำนาจหน้าที่ปกครอง ควบคุม ธำรง รักษา และบำรุงสวรรคโลกและมนุษยโลก นอกจากศาสนาพราหมณ์แล้ว ในศาสนาพุทธ พระอินทร์ ยังเป็นเทพผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงถึง 5,000 ปี เนื่องจากพระอินทร์เป็นเทวกษัตริย์ อันหมายถึงเป็นราชาแห่งเหล่าทวยเทพ จึงมีอำนาจในการสั่งการ ทำลายผู้ที่จะนำพาพระพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ไม่ดี เมื่อพระอินทร์ได้ทรงสร้างอาณาจักรบนสรวงสวรรค์ให้ยิ่งใหญ่แล้ว ราชาแห่งทวยเทพพระองค์นี้ก็เนรมิตให้เหล่าเทวดาที่ได้ขึ้นสวรรค์ได้อยู่อย่างมีความสุขปราศจากมลทินและความเศร้าทุกข์ใดๆ

สนใจสินค้าติดต่อไลน์ ID. narunchara2553 หรือโทรถาม 094-5365142 DTAC, 086-4644251 AIS

เรียงลำดับตาม:  8 รายการ
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ IN-269

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
พระอินทร์ หรือที่รู้จักกันอีกหลายๆชื่อ เช่น ท้าวสหัสมนัยน์ ท้าวโกสีย์ ท้าวสักกะเทวราช อมรินทร์ ศักรินทร์ มัฆวาน หรือเพรชรปาณี เป็นต้น หน้าตัก9นิ้ว สูง42ซม.ฐานกว้าง13×25ซม เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 7,500.00 IN-269

พระอินทร์ IN-27

พระอินทร์
พระอินทร์ หรือที่รู้จักกันอีกหลายๆชื่อ เช่น ท้าวสหัสมนัยน์ ท้าวโกสีย์ ท้าวสักกะเทวราช อมรินทร์ ศักรินทร์ มัฆวาน หรือเพรชรปาณี เป็นต้น หน้าตัก9นิ้ว สูง42ซม.ฐานกว้าง18×25ซม เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 6,900.00 IN-27

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ IN-270

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
พระอินทร์ หรือที่รู้จักกันอีกหลายๆชื่อ เช่น ท้าวสหัสมนัยน์ ท้าวโกสีย์ ท้าวสักกะเทวราช อมรินทร์ ศักรินทร์ มัฆวาน หรือเพรชรปาณี เป็นต้น หน้าตัก7นิ้ว สูง34ซม.ฐานกว้าง13×20ซม เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 4,900.00 IN-270

ช้างเอราวัณ IN-436

ช้างเอราวัณ
ถือว่าเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งปวงในสากลจักรวาล เป็นพาหนะคู่พระทัยของพระอินทร์ หน้าตัก5นิ้ว สูง18ซ.ม ฐานกว้าง 13×17ซม. หน้าถึงหลัง24ซม. เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 3,900.00 IN-436

ช้างเอราวัณ ช้าง3เศียร IN-271

ช้างเอราวัณ ช้าง3เศียร
ช้างเอราวัณ ถือว่าเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งปวงในสากลจักรวาล เป็นพาหนะคู่พระทัยของพระอินทร์ หน้าตัก5นิ้ว สูง19ซ.ม ฐานกว้าง 13×20ซม. หน้าถึงหลัง26ซม. เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 3,600.00 IN-271

พระอินทร์ IN-268

พระอินทร์
พระอินทร์ หรือที่รู้จักกันอีกหลายๆชื่อ เช่น ท้าวสหัสมนัยน์ ท้าวโกสีย์ ท้าวสักกะเทวราช อมรินทร์ ศักรินทร์ มัฆวาน หรือเพรชรปาณี เป็นต้น หน้าตัก5นิ้ว สูง27ซม.ฐานกว้าง9.5×13.5ซม เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 2,800.00 IN-268

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ IN-437

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
พระอินทร์ หรือที่รู้จักกันอีกหลายๆชื่อ เช่น ท้าวสหัสมนัยน์ ท้าวโกสีย์ ท้าวสักกะเทวราช อมรินทร์ ศักรินทร์ มัฆวาน หรือเพรชรปาณี เป็นต้น หน้าตัก3นิ้ว สูง23ซม.ฐานกว้าง7.5×13 ซม. หน้าถึงหลังยาว 17 ซม. เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 2,400.00 IN-437

ช้างเอราวัณ IN-449

ช้างเอราวัณ
ถือว่าเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งปวงในสากลจักรวาล เป็นพาหนะคู่พระทัยของพระอินทร์ หน้าตัก3 นิ้ว สูง13ซ.ม ฐานกว้าง 9×13ซม. หน้าถึงหลัง18ซม. เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 1,900.00 IN-449

  < prev 1 next >

คาถาบูชาองค์ท่านท้าวอัมรินทราธิราช (พระอินทร์)
(ตั้งนะโม 3 จบ)
แบบที่ 1
โอม ตราจาร อินทร มวิตาร มินทรัง หเว หเว สุหวัย สุรอินทรัม มัณยามิ ศักร ปรุหูต อินทรัม สวสิต โน มัฆวา ธาตวินทรัช โอม อินทรายะ นมัช
แบบที่ 2
โอม นะโม มหาอินทรจักรโข อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ สะปะอิปิ อิติอรหัง มหาไตรโลกัง พุทธัง มหาเทวัง ประสิทธิเต
แบบที่ 3
โอม สักกะ เทวะวันทานัง สุขิตา มหาลาโภ ทุติยัมปิ สักกะ เทวะวันทานัง สุขิตา มหาลาโภ ตะติยัมปิ สักกะ เทวะวันทานัง สุขิตา มหาลาโภ
แบบที่ 4
โอม พระอินทราราชาธิราชะ อุปาทะวะตายะ เอยยะรา พาหานายะ ปุระพะทิสะ ฐิตายะ อาคัจฉันตุ กุญชะติ ขิปปายะ วิปปะยันตุ สวาปะ สะวาหายะ สัพพะอุปาทะ วนาสายะ สุขขะ วัทฒะโก โหตุ อายุวัทฒะนะ สุขะ พะลัง อัมหากังรักปะตุ สวาหะ สวาหายะ


Mobile Phone: 094-5365142 Line ID: narunchara2553 E-mail:facwcn@gmail.com
Copyright © 2010 Narunchara.com
All Rights Reserved