หมวดพระแม่อุมา

พระแม่อุมาเทวี... เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี คือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล เป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด พระองค์ทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และความเป็นใหญ่แก่ผู้หมั่นบูชาต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอ..!!! อำนาจแห่งพระแม่อุมานั้น ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบได้ พระองค์ทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ประทานกำลังวังชาแห่งอิสตรี ทำลายสิ่งชั่วช้า ตลอดจนประทานบริวารและอำนาจในการปกครอง พระองค์ยังทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความผาสุขในการครองเรือน ครอบครัวที่เปี่ยมสุข ตลอดจนการคุ้มครองผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

สนใจสินค้าติดต่อไลน์ ID. narunchara2553 หรือโทรถาม 094-5365142 DTAC, 086-4644251 AIS

เรียงลำดับตาม:  13 รายการ
พระแม่กาลี10หน้า J-212

พระแม่กาลี10หน้า
หรือ เจ้าแม่กาลี มีอำนาจฤทธิ์ในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง หน้าตัก9นิ้ว สูง40ซม.ฐานกว้าง18×29ซม เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 7,900.00 J-212

พระแม่อุมาประทานพร J-215

พระแม่อุมาประทานพร
พระแม่อุมาเทวี... เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี คือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล หน้าตัก9นิ้ว สูง43ซม.ฐานกว้าง23×23ซม เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 7,500.00 J-215

พระแม่ทุรคาขี่เสือประทานพร J-220

พระแม่ทุรคาขี่เสือประทานพร
พระแม่ทุรคาขี่เสือ... เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี คือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล หน้าตัก9นิ้ว สูง48ซม.ฐานกว้าง13×29ซม เนื้อทองเหลือง ขนาดบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 7,500.00 J-220

พระแม่อุมาขี่ไก่ J-213

พระแม่อุมาขี่ไก่
พระแม่พหุชระมาตากี เป็นปางหนึ่งของพระแม่ศรีอุมาเทวี ที่อวตารมาเพื่อช่วยเหลือเหล่าฮิจร่า (บุคคลเพศทางเลือก กระเทยเกย์) ที่ศรัทธาในพระองค์อย่างแท้จริง หน้าตัก7นิ้ว สูง32ซม.ฐานกว้าง16×20ซม. เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 6,000.00 J-213

แม่มารีอัมมันยืนประทานพร J-222

แม่มารีอัมมันยืนประทานพร
มารีอัมมันนั้นเป็นพระนามอีกพระนามหนึ่งขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีเป็นปางที่นิยมบูชากันในอินเดียใต้ หน้าตัก 7 นิ้ว สูง 56ซม.ฐานกว้าง 16×16ซม. เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 5,000.00 J-222

พระแม่ทุรคาประทานพร J-219

พระแม่ทุรคาประทานพร
แม่ทุรคา คือพระนามแห่งพระแม่เจ้า ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจ ทรงพลังแห่งธรรมชาติไว้ทุกประการ หน้าตัก5นิ้ว สูง33ซม.ฐานกว้าง9×20ซม เนื้อทองเหลืองทำสี ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 4,800.00 J-219

ครอบครัวพระแม่อุมา J-223

ครอบครัวพระแม่อุมา
พระศิวะและพระแม่อุมาเทวีอุ้มพระพิฆเนศ ทรงโคนนทิ หน้าตัก 5 นิ้ว สูง 27ซม. ฐานกว้าง14x29ซม. เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 4,200.00 J-223

พระแม่ไภรวี J-214

พระแม่ไภรวี
พระแม่กาลี (พระแม่ไภรวี) มีอำนาจฤทธิ์ในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ออกวัดใหม่ผดุงเขต หน้าตัก5นิ้ว สูง36ซม.ฐานกว้าง9×9ซม เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 4,000.00 J-214

พระแม่ตรีศักติ J-225

พระแม่ตรีศักติ
พระแม่อุมาจึงเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ หน้าตัก7นิ้ว สูง43ซม.ฐานกว้าง14×15ซม เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 4,000.00 J-225

พระอรรธนารีศวร J-210

พระอรรธนารีศวร
พระอรรธนารีศวร" ปางอวตารของพระศิวะกับพระแม่อุมา หน้าตัก7นิ้ว สูง43ซม.ฐานกว้าง13×13ซม เนื้อทองเหลือง ขนาดบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 3,800.00 J-210

พระแม่อุมาประทานพร J-226

พระแม่อุมาประทานพร
พระแม่อุมาเทวี... เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี คือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล หน้าตัก5นิ้ว สูง30ซม.ฐานกว้าง14×17ซม เนื้อทองเหลือง ขนาดบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 2,800.00 J-226

พระแม่กาลี J-211

พระแม่กาลี
พระแม่กาลี หรือ เจ้าแม่กาลี มีอำนาจฤทธิ์ในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง หน้าตัก3นิ้ว สูง21ซม.ฐานกว้าง7.5×18ซม เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 1,700.00 J-211

พระแม่อุมาประทานพร J-218

พระแม่อุมาประทานพร
พระแม่อุมาเทวี... เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี คือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล หน้าตัก3นิ้ว สูง19ซ.ม ฐานกว้าง 9×11 ซ.ม เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา ดูรายละเอียดเพิ่มกดที่รูปภาพ
฿ 1,500.00 J-218

  < prev 1 next >

บทบูชาพระแม่อุมา
- โอม ไจ มาตา ดี (สามจบ)
- โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา (สามจบ)
- โอม ศรี มหา อุมาเทวะไย นะมะห์ (สามจบ)
- โอม โรคา นะเศษา นะปะหัมสิตุษฎา รุษตาตุกามาน สะกะลา นะภีษะตาน ตะวามา ศะริตานาม นะวิปัน นะรานาม ตะวามา ศะริตายา ศะระยะตาม ประยันติ (หนึ่งจบ)


Mobile Phone: 094-5365142 Line ID: narunchara2553 E-mail:facwcn@gmail.com
Copyright © 2010 Narunchara.com
All Rights Reserved