ร้านเนรัญชรา ร้านขายสินค้าออนไลน์
หน้าแรก พระบูชา พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระพิฆเนศ
ิธีสั่งซื้อ/ ชำระเงิน ติดต่อ/ สอบถาม
ยินดีต้อนรับคิวอาร์โค้ดร้านเนรัญชรา
ID.narunchara2553

พระเครื่องพระบูชา
พระศิวะ พระอิศวร
พระแม่อุมาทุรคา
พระนารายณ์
พระแม่ลักษมี
พระพรหม
พระแม่สุรัสวดี
พระพิฆเนศ
พระขันธกุมาร
พระนารายนรสิงห์
พระตรีมูรติ
พระกฤษณะ
พระแม่กาลี
พระพิราพ
พระหนุมาน
พระแม่กวนอิม
ปู่ฤาษี108
ท้าวเวสสุวรรณ
พระพิเภก
ปู่ชีวก
พระเศรษฐีนวโกฏิ
พระวิษณุกรรม
พระนเรศวร
พระเจ้าตากสิน
พระปิยะมหาราช
พญาครุฑ
พญานาค
พระแม่ธรณ
พระราหู
พ่อกวนอู
กะลาตาเดียว
กรอบรูป รูป รูป รูป
องค์เทพเนื้อดิน
พิฆเนศเก่าโบราณ
คาถาบูชาองค์เทพ
กะลาตาเดียว
เหรียญพระพิฆเนศ3 กษัติย์
พระนารายณ์เปิดโลก
เหรียญพระอิศวร3กษัติย
พระพิฆเนศในกรอบแก้ว
ปู่ฤาษีนารายณ์
พระพิฆเนศประทานพร
ขอบคุณครับ
ใบตรวจหวย
ยูทูปร้านเนรัญชรา
ไลน์ร้านเนรัญชรา
ดูดวง

คาถาและบทสวดบูชาองค์พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม
พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวดี พระพิฆเนศ ปู่ฤาษีพ่อแก่
ปู่ฤาษี108 พระวิษณุกรรม และองค์เทพอื่นๆ

มนต์บูชาพระศิวะ
โอม นะมัช ศิวายะ 3 จบ
โอม นะมัสศิวารายะ จะ นะมัสศิวายะ จำเป นะ เคารา นะสีธะ กายายะ ตันตะ
ปูระณะ กาวะนะสิ จะ กายอ นะมัสศิวารายะ ยายะ จะ นะมัสศิวารายะ ยะยอ กัตตุกะรี คิกากัง
คะมะติ จันติตา ยอเนสิ สะกุลธะรายายะ มะนิกุลธะรา ยายะ นะมัสศิวารายะ จะ นะมัสศิวายะ
หิเขตเต พิธีปูชา อาคัจฉา ยะหิ สัมผัสสะ เทวะ มะนุสสานัง อัญชะลียะ จะ นะมัศศิวารายะ
อาระคัม สัมปุญญะยัม สีวิรุธ ตะรัยยะเก กาเม จะ มะเหยยะเต

คาถาบูชาพระศิวะ

โอม นะมะ ศิวายะ ศิวายะ นะมะ

โอม ศิวายะ นะมะ โอม ศิวะ ศิวะ ศิวะ ศิวะ ศิวายะ นะมะ

โอม ฮาระ ฮาระ ฮาระ ฮาระ ฮารายะ นะมะ โอม

แบบย่อ โอม นะมัส ศิวายะ

บทสวดอัญเชิญพระศิวะ
โอม นะโม อิศศะราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวัญตุเม
ทุติยัมปิ นะโม อิศศะราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวัญตุเม
ตะติยัมปิ นะโม อิศศะราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวัญตุเม

บทสวดอัญเชิญและบูชาพระพิฆเนศวร (พระพิฆเนศ)
โอม พระพิฆะเนศะวะระ สิทธิ ประสิทธิเม มะหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆะเนศะวะระ สิทธิ ประสิทธิเม มะหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆะเนศะวะระ สิทธิ ประสิทธิเม มะหาลาโภ

มนต์บูชาพระพิฆเนศ

โอม ศรีคเณศายะ นะ มะ ฮา 3 จบ
ขอบารมีแห่งองค์พระพิฆเนศ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงประสพแต่ความสำเร็จในทุกทาง เทอญ

โอม ศิโรเม พุทธะเทวัญ จะ อะหังเมธานัง พิฆะเนศะวะระ พรหมมะเทวะตา
มะหาอิทธิโย ปาระมิตตา ปูชิตตะวา อัญชะลียะ ปักการะวันตา ปักการา เคหะวัตถุม
หิเขตเต พิธีปูชา อาคัจฉา ยะหิ สัมผัสสะ เทวะ มะนุสสานัง อัญชะลียะ จะ นะมัศศิวารายะ

บูชาพระพิฆเนศ

โองการพินทุ นาถังอุปนัง พรหม มโน จะ อินโท
พิฆเนศโต มหาเทโว อหังวันทา มิสัพพาทา
สิทธิ กิจจัง สิทธิ กัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเมฯ

แบบย่อ โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

 

มนต์บูชาพระแม่ลักษมี
โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะ ฮา 3 จบ
โอม พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ
โอม นารายะณะเทวะตา สะทา รักขะตุ สะวาหะ สะวาหา

มนต์บูชาพระนารายณ์
โอม นารายณายะ วิทัมเห วาสุเทวายะ ธีมหิ/ ตันโน วิษณุช ปรโจทยาต

บทสวดอัญเชิญและบูชาพระนารายณ์ (พระวิษณุ)
โอม นะโม นารายะณา ยะนะมะฮา 3 จบ หรือโอม วิษณุ เวนะมะ 3 จบ

บทสวดอัญเชิญและบูชาพระนารายณ์
โอม ศิโรเม พุทธะเทวัญจะ นะราเต พรหมะเทวตา หะทะเย นะรากัญเจวะ
หะเถปะระเม สุราปาเทถะ เพชรฉลูกัญเจวะ สัพพะกัมมะ ประสิทธิเม อันตะรา ยะยัง
วินาศสันติ สัพพะสิทธิ พุทธังสิทธิ ธัมมังสิทธิ สังฆังสิทธิ ประสิทธิเม

บทสวดอัญเชิญและบูชาพระนารายณ์
โอม นะโม นารายะ นะมะ ภะวันตุเม ทุติยัมปิ นะโม นารายะ นะมะ ภะวันตุเม
ตะติยัมปิ นะโม นารายะ นะมะ ภะวันตุเม

บทสวดอัญเชิญและบูชาพระนารายณ์
โอม พระนารายะณะราชา นามะ อุปาทะวะตายะ จันตุ ครุฑาพาหนะนายะ หะระติ
ทิสะฐิตายา อาคัจฉันตุภุญ ชะตุ ขิปายะตุ วิปปะยะตุ สะวาหะ สะวาหายะ สัพพะอุปาทะวะ
วินาสายะ สัพพะ อันตะรายะ วินาสายะ สุขขะวัฑฒะโก โหตุ อายุ วัณณะ สุขะ พะลัง
อัมหากัง รักขันตุ สะวาหะ สะวาหา สะวาหายะ

บทสวดอัญเชิญและบูชาพระนารายณ์
โอม หะระติทิสะ นารายะณะเทวะตา สะหะคะณะปะริวารายะ อาคัจฉันตุ ปะริกุญชะตุ สะวาหะ สะวาหายะ
โอม สัพพะอุปาทะวะ สัพพะทุกขะ สัพพะโรคะ สัพพะภะยะ สัพพะอุปัททะวะ สัพพะศัตรู วินาสายะ ปะมุจจันตุโอม นารายะณะเทวะตา สะทา รักขะตุ สะวาหะ สะวาหายะ

มนต์บูชาพระพรหม
คำบูชาพระพรหม
โอม...พระพรหมา ปฏิพาหายะ
ทุติยัมปิ...พระพรหมา ปฏิพาหายะ
ตะติยัมปิ...พระพรหมา ปฏิพาหายะฯ
คำบูชาพระพรหม
โอมปะระเมสะนะมัสสะการัม โองการนิสสะวะรัง พรหมมะเรสสะยัม
ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะ โมโทติลูกปัม ทะระมายิกยานัง ยะไวยะลา คะมุลัม สะทานันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเตนะมัตเตร
จะอะการังตะโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมันตะรามา กัตถะนารัมลา จะสะระวะปะติตัม สัมโพภะกลโล ทิวะทิยัมมะตัมยะฯ
โอม สัพพะอุปาทะวะ สัพพะทุกขะ สัพพะโรคะ สัพพะภะยะ สัพพะอุปัททะวะ สัพพะศัตรู วินาสายะ ปะมุจจันตุ
โอม นารายะณะเทวะตา สะทา รักขะตุ สะวาหะ สะวาหายะ

คาถาบูชาพระพรหม 
นะโมเมพรหมมา จะโลกาธิบดี ธูปะ ธีปะ จะบุพผัง 
สักการะวันทะนัง พรหมมา สะหะบะดีนะมัง
อาทิตย์กัปเปสุอาคะโต ปัญจะปทุมมังทิตตะวา 
นะโมพุธธายะ สักการะวันทะนังสิทธฺกิจจัง 
สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิเตโช 
ชะโยนิจัง สิทธิลาโภนิรันตะรัง สัพพะสิทธิภะวังตุเม

 มนต์บูชาพระแม่สุรสวดี
โอม ศรี สรัสวตี เจ นะ มะ ฮา 3 จบ
โอม พระสรัสวดี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญชะเร ภะวันตุเม
ทุติยัมปิ พระสรัสวดี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญชะเร ภะวันตุเม
ตะติยัมปิ พระสรัสวดี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญชะเร ภะวันตุเม

คาถาแบบย่อ ๑
โอม มหาสะระสวไตย หะมัห
คาถาแบบย่อ ๒
โอม ศรี สรัสวตี เจ นะ มะฮา

บทสวดอัญเชิญและบูชาพระแม่ศรีอุมามหาเทวี (พระแม่อุมา)

โอม เจ มาตา กี (แม่อุมา) 3 จบ
โอม เจ มาตา กาลี (แม่กาลี) 3 จบ
โอม ศรี ทรุคา เจ นะ มะ ฮา (แม่ทุรคา) 3 จบ
โอม สตี เยมาตา กาลี (แม่กาลี) 3 จบ
โอม หรีม ครีม ทูม ทุรคา ชัยนมัส 3 จบ

โอมนะมัสศิวารายะ จะ นะมัสศิวายะ ปะระวะตี ยะโฮ กัตตะการี จะ ปูระณะ ดุลรานะฮี กะโฮ ยะฮี ยะวา กัตตุระณัม อาระคัม ดัมบารา อาลี อาลี อาระยัน ยันนะวะฮีจะ นะมัสศิวารายะ กอรียะโฮ ตียะ นะวะโฮ สีวิรุธ ตะรัยยะเก กามะจะ มะเหยะเต
โอม ตัสสะ ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ ทุติยัมปิ ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ ตะติยัมปิ ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ โอม ศรีมหาเทวี สตีมามหาตา อุมาภควัมบดี ทุรคา กาลี มหามาตารี เทวามนุษย์สะ ยักษ์สะวันทามิ เทวีมหาอิทธิโย มหิทธิกา มาตารีโอม

บทสวดอัญเชิญและบูชาพระขันธกุมาร
โอม ศรี ศะระวัน ภะวะยะ นะมะฮา 3 จบ

โอม สะกันทะเทวะ ชนะมาเรนัง อานุรักขันตุ ทุติยัมปิ สะกันทะเทวะ ชนะมาเรนัง อานุรักขันตุ ตะติยัมปิ สะกันทะเทวะ ชนะมาเรนัง อานุรักขันตุ บทสวดอัญเชิญและบูชาพระกฤษณะ (องค์อวตารพระวิษณุ) โอม ศรีกฤษณา ยะ นะ มะ ฮา 3 จบ
โอม นมัสศิวารายะ จะ นะมัสศิวายะ กฤษณะ เลาะหะฮาล ดูระดูบำบารา นะฉีนะ อาสุราฮาล คะโต๊ฮัลยี ทะชัชชะมาฮาล ทะชัชชะมาฮาล ทะชัชชะมาฮาล

คาถาบูชาพ่อแก่ พระฤษี 108 พระองค์

คาถาบูชาพ่อแก่

นะโม ตัสสะ พะคะวะโต อะระหะโต
สัมมา สัมพุท ตัสสะ (3 จบ)


อุกาสะ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะ
อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม ทุติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง

วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม ตะติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา
อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

คาถาบูชาพระฤาษี

โอม...อิมัสมิง พระประโคนธัพ พระมุนีเทวา หิตาตุมเห ปะริภุญชันตุ ทุติยัมปิ...อิมัสมิง พระประโคนธัพ พระมุนีเทวา
หิตาตุมเห ปะริภุญชันตุ ตะติยัมปิ...อิมัสมิง พระประโคนธัพ พระมุนีเทวา หิตาตุมเห ปะริภุญชันตุ

คาถาบูชาพระฤาษี 108 (รวม)

โอม สรเวโภย ฤ ษิโภย นะมัห

บทอธิฐานขอพรพระฤาษี
(ใช้ได้กับทุกๆ พระองค์)
โอม ตวะเมวะมาตา จะบิตา ตวะเมวะ ตวะเมวะพันธุศจะ สะขา ตวะเมวะ ตวะเมวะวิทะยา ทรวิณัม ตวะเมวะ ตวะเมวะสรวัม มะมะ เทวะ เทวะ

คาถาบูชาพระบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจ

โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง การุณิโก สัพพะ สัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยา จันทัง
โกมาระภัจโจ ปะกาเสสิ บัณฑิตโต สุเมธะโส อะโรคะยา สะมะนา โหมิ

คาถาบูชาพระวิษณุกรรม
ตั้งนะโม ๓ จบ
โอม คุรุ เทวา นะมามิ วิษณุกรรม กันเจวะ อาจาริยัง เทวา มหาปัญโย นิมิตตัง ศิลปนามัง โยธามิเศษตัง ปฏิกรรม
นานัง  ภะวันตุโน อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิ นะมะมามา วันทามิ

พระคาถาบูชาพระวิษณุกรรม - ฝ่ายช่าง

ตั้งนะโม 3 จบ
วิชฌุโก  เทวะปุตโตหิ            สัพพะกิจเจสุ  วิสสุโต
มหิทธิโก  สุปัญญาโต                 สะริฏฐิเก  ปะละ  คัณโฑ
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                โสตถิเม  โหตุ  สัพพะทา
ทุกขะ  โรคะ  ภะยา  เวรา              นัสสันตุ  สัพพะ  ปัททะวา
ชะยะ  สิทธิ  ธะนัง  ลาโภ           ยะโส  เม  โหนตุ  สัพพะทา


คาถาบูชาพระวิษณุกรรม
ตั้งนะโม 3จบ
โอม วิศวกรรมเณ นะมัห 

คาถาท้าวเวสสุวรรณ (จุดธูป ๙ดอก)
อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณังสุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณจาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตา
ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

คาถาอัญเชิญพญานาค ตั้งนะโม 3 จบ

นะมามิ ลิละ สาเข ปัตถะ ละปะ ธัมเม สะคะลับตี
สะเยตานาคะ ลาเชนะยะ ปิสะโตฯ
พระคาถาถวายการสักการบูชาพญานาค
เอหิสังคัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง นะมามิหัง กายะ วาจะ
จิตตัง อะหังวันทา วาสุกรีนาคราช อนันตนาคราช
ภุชงค์นาคราช นาคาธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิ เทวา ปูเชมิ


คาถาบูชาพญานาค (คาถานี้ได้มาจากเสด็จปู่ยมโลก)

ตั้ง นะโมฯ 3 จบ
นะติตัง พญามะ นาคายะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ

คาถาพญาครุฑ

พิธีบูชาพญาครุฑ การบูชาพญาครุฑประกอบกับพยาปักษาชาติอันมีฤทธิ์ทั้งหลายนั้น ท่านให้สักการะคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์จากนั้นให้ตั้งจิตระลึก ถึงพญาครุฑท่านด้วย การทำสมาธิภาวนาเป็นสื่อถึง องค์พญาครุฑว่า “ ครุฑโธ ” จนจิตสงบหรือระลึกชื่อ พญาวายุภักษ์ หรือ ท่องคำว่า “ การะวิโก ” อันเป็นคาถา หัวใจพญาการเวกก็ว่าได้ จากนั้นเมื่อเห็นว่า จิตสงบลงบังเกิดเสียงนกร้องระงมจาก บริเวณที่มีนกอยู่ใกล้ ๆจนบางครั้ง อาจมีนกมาบินเวียนวนอยู่เป็น ทักษิณาวัตรอย่าง น่าอัศจรรย์หรือมีฝูงนก มาทานอาหารที่เราเซ่นไหว้ อาการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า เป็นศุภมงคลอย่างประเสริฐแล้วสื่อ ให้เห็นว่าจิตเราพิธีกรรมเราที่ตั้ง ถึงองค์พญา ครุฑและเหล่าพญาปักษาชาติทั้ง หลายอันมีฤทธิ์นั้นท่านรับรู้แล้วและ ท่านทั้งหลาย จะช่วยเหลือเราอย่างสุดวามสามารถโดยตลอด..... 
คาถาพญาครุฑ 
อะหัง ครุฑโธ อาคะโต อัสสะมิ นาคะราเช อัปเปหิ อุทธังนาโค เหฎโธ ครุฑโธ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณังอิติ
คาถาพญาครุฑ ...
โอม วิรุณปักสา กะรันกะตา พิธีปูชา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิมามา นะโมพุทธายะ

คาถาบูชาปู่ชีวก

นะโม ศิวะโก ศิระสาอรหัง การุณิโกวิสะตะทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยังจันทัง โกมาระภัทโต ปะกาเสติปัทธิ โตอะเมหะ โสระ โรคา สุมะนาโหมิ นะระนะอะ โรคาพยาธิ วินาสสันติ***
พระคาถานี้ ให้บูชาเป็นประจำ ความป่วยไข้หรือ โรคภัย จะไม่มากล้ำกราย แต่ต้องอยู่ในศีลธรรม พ่อหมอ ชีวกโกมารภัจจ์ เป็นพระโสดาบัน จัดเป็น พระอรหันต์องค์หนึ่ง ฉะนั้น พึงตั้งจิตสวดบูชาโดยความเคารพโดยเฉพาะ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับศพ
หรือ คนป่วย ควรจะสวดเป็นประจำ วิญญาณร้ายจะ ไม่ตามติดมากรังควาญ

 

พระศิวะเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระแม่อุมาเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระนารายณ์เนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระลักษมีเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพรหมเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระแม่สุรัสสวดีเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระแม่กาลีเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระแม่อุมาเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
ปู่ฤาษีพ่อแก่เนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
ปู่ฤาษีพ่อแก่เนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
ปู่ฤาษีพ่อแก่เนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พญาครุฑเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พญานาคเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
Copyright © 2010 Narunchara.com. All Rights Reserved