ร้านเนรัญชรา ร้านขายสินค้าออนไลน์
หน้าแรก พระบูชา พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระพิฆเนศ
ิธีสั่งซื้อ/ ชำระเงิน ติดต่อ/ สอบถาม
ยินดีต้อนรับคิวอาร์โค้ดร้านเนรัญชรา
ID.narunchara2553

พระเครื่องพระบูชา
พระศิวะพระอิศวร
พระแม่อุมาทุรคา
พระนารายณ์
พระแม่ลักษมี
พระพรหม
พระแม่สุรัสวดี
พระพิฆเนศ
พระขันธกุมาร
พระนารายนรสิงห์
พระตรีมูรติ
พระกฤษณะ
พระแม่กาลี
พระพิราพ
พระหนุมาน
พระแม่กวนอิม
ปู่ฤาษี108
ท้าวเวสสุวรรณ
พระพิเภก
ปู่ชีวก
พระเศรษฐีนวโกฏิ
พระวิษณุกรรม
พระนเรศวร
พระเจ้าตากสิน
พระปิยะมหาราช
พญาครุฑ
พญานาค
พระแม่ธรณ
พระราหู
พ่อกวนอู
กะลาตาเดียว
กรอบรูป รูป รูป รูป
องค์เทพเนื้อดิน
พิฆเนศเก่าโบราณ
คาถาบูชาองค์เทพ
กะลาตาเดียว
รับทำแท่นพระฐานพระ
พระพิฆเนศประทานพร
พระพิฆเนศเนื้อดิน
ปู่ฤาษ๊เนื้อดิน
พระแม่ทุรคาเนื้อดิน
พญาครุฑ
ขอบคุณครับ
ใบตรวจหวย
ยูทูปร้านเนรัญชรา
ไลน์ร้านเนรัญชรา
ดูดวง
พระแม่อุมา,พระแม่ทุรคา,พระแม่กาลี
พระแม่อุมาเทวี... เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี คือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล เป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนา
และบารมีอันสูงสุด พระองค์ทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และความเป็นใหญ่แก่ผู้หมั่นบูชาต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอ
พระแม่อุมา ทรงเป็นมารดาแห่ง พระพิฆเนศ... เป็นชายาแห่ง พระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายโลก 1 ใน 3 แห่ง
พระตรีมูรติ พระแม่อุมาจึงเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ ด้วย (ตรีศักติ หมายถึง พระแม่ทั้งสาม
ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี) พระองค์มีวิมานสถิต ณ เขาไกรลาส เช่นเดียวกับพระศิวะเทพ
มีสัญลักษณ์ประจำพระองค์คือ โยนี (ฐานรองศิวลึงก์) มีทิพยรูปเป็นหญิงที่งดงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา
เป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง ฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์หลากสีสัน ประดับด้วยทองคำอย่างวิจิตร


พระอรรธนารีศวรเนื้อทองเหลือง พระแม่กาลี เหรียญพระแม่อุมาทุรคา พระแม่ทุรคาประทานพร
พระอรรธนารีศวร
ปางพระอิศวรครึ่งแม่อุมา

พลังทำลายศัตรู,อำนาจควบคุม
สมบูรณ์ในความรัก ขนาดบูชา
ความสูง 35 ซ.ม

฿ 3,500 บาท J-01
พระแม่กาลี
ขออำนาจวาสนาบารมี
และโชคลาภกันคุณไสย์มนดำ

ขนาดตั้งบูชา
ความสูง 17 ซ.มฐาน20ซม.

฿ 1,700 บาท J-02
เหรียญพระแม่อุมาทุรคา
ด้านหลังพระอิศวร
กรอบทองไมคอน
ความสูง 4 ซ.ม
฿ 399 บาท J-03
พระแม่ทุรคาขี่สิงห์
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3.5 ซ.ม
฿ 120 บาท J-04
พระแม่กาลี พระแม่อุมาขี่เสือเนื้อทองเหลือง พระแม่ทุรคาประทานพร พระแม่กาลี(หน้าเดียว)
พระแม่กาลี(10หน้า)
ขออำนาจวาสนาบารมี
และโชคลาภกันคุณไสย์มนดำ

ขนาดตั้งบูชา
ความสูง 28 ซ.มฐาน 20 ซ.ม
฿ 3,500 บาท J-05
พระแม่อุมาประทานพร
(ขี่เสือ)ขนาดตั้งบูชา
ความสูง 8 นิ้ว
ฐาน 4 นิ้ว
฿ 1,700 บาท J-06
พระแม่ทุรคาประทานพร
(ขี่สิงห์)ขนาดตั้งบูชา
มหาอำนาจบารมีโชคลาภค้าขาย
หน้าตัก5นิ้ว สูง12 นิ้วฐาน10 นิ้ว

฿ 3,800 บาท J-07
พระแม่กาลี(หน้าเดียว)
ขออำนาจวาสนาบารมี
และโชคลาภกันคุณไสย์มนดำ

ขนาดตั้งบูชา
ความสูง 28 ซ.มฐาน 20 ซม.
฿ 3,500 บาท J-08 หมดคับ
พระอรรธนารีศวร พระแม่ทุรคาประทานพร พระแม่อุมาประทานพร พระแม่มารีอัมมันประทานพร
พระอรรธนารีศวร
ปางพระอิศวรครึ่งแม่อุมา

พลังทำลายศัตรู,อำนาจควบคุม
สมบูรณ์ในความรัก ขนาดบูชา
ความสูง 39 ซ.ม

฿ โทรถาม J-09 หมดครับ
พระแม่ทุรคาประทานพร
(ขี่สิงห์)ขนาดตั้งบูชา
ความสูง 8 นิ้ว
ฐาน 4 นิ้ว
฿ 1,700 บาท J-10
พระแม่อุมาประทานพร
(ปางนั่ง)ขนาดตั้งบูชา
ความสูง 8 นิ้ว
หน้าตัก 3 นิ้ว
฿ 1,700 บาท J-11
พระแม่มารีอัมมันประทานพร
บูชาพระแม่ภาคหนึ่งของแม่อุมา
ขนาดตั้งบูชา
หน้าตัก 9 นิ้ว
฿ โทรถาม J-12 หมดครับ
พระแม่ทุรคาประทานพร พระแม่กาลี เหรียญพระแม่อุมา ทุรคา แม่มารีอัมมันยืนประทานพร
พระแม่ทุรคาประทานพร
(ขี่สิงห์)ขนาดตั้งบูชา
มหาอำนาจบารมีโชคลาภค้าขาย
หน้าตัก5นิ้ว สูง12 นิ้วฐาน10 นิ้ว

฿ 3,800 บาท J-13
พระแม่กาลี
ขออำนาจวาสนาบารมี
และโชคลาภ

ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3.8 ซ.ม
฿ 120 บาท J-14 หมดครับ
เหรียญพระแม่อุมา ทุรคา
ด้านหลังพระอิศวร
เนื้อสามกษัตริย์
กรอบทองไมคอน
ความสูง 4 ซ.ม
฿ 459 บาท J-15
แม่มารีอัมมันยืนประทานพร
บูชาพระแม่ภาคหนึ่งของแม่อุมา
ขอโชคลาภค้าขายการงาน
งานอินเดีย ขนาดตั้งบูชา
หน้าตัก 7 นิ้ว สูง 45 ซ.ม
฿ 5,000.- J-16
ครอบครัวพระแม่อุมา ครอบครัวพระแม่อุมา พระแม่ตรีศักติ พระแม่อุมาประทานพร
ครอบครัวพระแม่อุมา
ประทับนั่งบนพระโคนนทิ
บูชาเพื่อความรักเด่นในทางครอบครัว
และความสำเร็จทุกๆด้าน

เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา
หน้าตัก 5 นิ้ว
฿ 4.200 บาท J-17
ครอบครัวพระแม่อุมา
พระขันธกุมาน,พระพิฆเนศ
ประทับนั่งบนแท่นหิน
บูชาเพื่อความรักเด่นในทางครอบครัว
และความสำเร็จทุกๆด้าน

เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา

หน้าตัก 9 นิ้ว
฿ โทรเช็ค J-18
พระแม่ตรีศักติ
พระแม่สามพระองค์
บูชาเพิ่อขอพรความสำเร็จรุ่งเรือง
หน้าตัก 5 นิ้ว สูง 13 นิ้ว
฿ 3,800.- J-19
พระแม่อุมาประทานพร
(ปางนั่ง)ขนาดตั้งบูชา
ความสูง 12 นิ้ว
หน้าตัก 5 นิ้ว
฿ 2,800 บาท J-20
พระแม่ทุรคาประทานพร พระแม่ทุรคา เนื้อดิน    
พระแม่ทุรคาประทานพร
(ขี่สิงห์)ขนาดตั้งบูชา
ความสูง 4.5 ซ.ม
ฐาน 3.5 ซ.ม
฿200 บาท J-21
พระแม่ทุรคา เนื้อดิน
เนื้อหินทรายลงสีประดับพลอย
สำหรับตั้งบูชาธาตุดิน
สูง 61 ซ.ม ฐาน 38 ซ.ม
฿ 2,999 บาท J-22
   
       

 

     

 
หน้า พระศิวะ  พระนารายณ์ พระพรหม   พระพิฆเณศ  พระฤาษี องค์เทพเนื้อดิน  องค์เทพอื่นๆ
หน้า พระแม่อุมา พระแม่ลักษม พระสุรัสวด        
หน้า พญาครุฑ พญานาค ท้าวเวสสุวรรณ พระวิษณุกรรม หมอชีวก พระอินทร ฐานพระ แท่นพระ

เราจัดจำหน่ายองค์พระแม่อุมาพระทุรคาเนื้อทองเหลือง,องค์พระแม่อุมาเนื้อสำริด,
สนใจสินค้าโปรดติดต่อสอบถามสินค้าบางชิ้นอาจไม่มีสต๊อก เบอร์โทร 094-5365142
ติดต่อไลน์ ID. narunchara2553


พระศิวะเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระแม่อุมาเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระนารายณ์เนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระลักษมีเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพรหมเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระแม่สุรัสสวดีเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระแม่กาลีเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระแม่อุมาเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
ปู่ฤาษีพ่อแก่เนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พญาครุฑเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พญานาคเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
Copyright © 2010 Narunchara.com. All Rights Reserved