ร้านเนรัญชรา ร้านขายสินค้าออนไลน์
หน้าแรก พระบูชา พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระพิฆเนศ
ิธีสั่งซื้อ/ ชำระเงิน ติดต่อ/ สอบถาม
ยินดีต้อนรับคิวอาร์โค้ดร้านเนรัญชรา
ID.narunchara2553

พระเครื่องพระบูชา
พระศิวะ พระอิศวร
พระแม่อุมาทุรคา
พระนารายณ์
พระแม่ลักษมี
พระพรหม
พระแม่สุรัสวดี
พระพิฆเนศ
พระขันธกุมาร
พระนารายนรสิงห์
พระตรีมูรติ
พระกฤษณะ
พระแม่กาลี
พระพิราพ
พระหนุมาน
พระแม่กวนอิม
ปู่ฤาษี108
ท้าวเวสสุวรรณ
พระพิเภก
ปู่ชีวก
พระเศรษฐีนวโกฏิ
พระวิษณุกรรม
พระนเรศวร
พระเจ้าตากสิน
พระปิยะมหาราช
พญาครุฑ
พญานาค
พระแม่ธรณ
พระราหู
พ่อกวนอู
กะลาตาเดียว
กรอบรูป รูป รูป รูป
องค์เทพเนื้อดิน
พิฆเนศเก่าโบราณ
คาถาบูชาองค์เทพ
กะลาตาเดียว
แท่นพระฐานพระฐานรองพระ
เหรียญพระพิฆเนศ3 กษัติย์
พระนารายณ์เปิดโลก
เหรียญพระอิศวร3กษัติย
พระพิฆเนศในกรอบแก้ว
ปู่ฤาษีนารายณ์
ขอบคุณครับ
ใบตรวจหวย
ยูทูปร้านเนรัญชรา
ไลน์ร้านเนรัญชรา
ดูดวง

พญาครุฑ
ตามคติไทยโบราณ เชื่อว่าครุฑเป็นพญาแห่งนก และเป็นพาหนะขอพระนารายณ์ ปกติอาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพล
 
มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรี ได้รับพรให้เป็นอมตะ ไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้ แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร
ก็ได้แต่เพียงทำให้ขนของครุฑหลุดร่วงลงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ครุฑจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า "สุบรรณ"
ซึ่งหมายถึง "ขนวิเศษ"ครุฑเป็นสัตว์ใหญ่ มีอานุภาพและพละกำลังมหาศาล แข็งแรง บินได้รวดเร็ว
มีสติปัญญาเฉียบแหลม อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ

ครุฑพอจะแบ่งได้ 5 ประเภทคือ ๑.ตัวเป็นคนอย่างธรรมดาทั่ว ๆ ไป แต่มีปีก ๒.ตัวเป็นคน หัวเป็นนก
๓.ตัวเป็นคน หัวและขาเป็นนก ๔.ตัวเป็นนก หัวเป็นคน๕.รูปร่างเหมือนนกทั้งตัว

ครุฑมีชื่อเรียกหลายนาม เช่น ๑.กาศยปิ (บุตรแห่งพระกัศยปมุนี) ๒.เวนไตย (บุตรแห่งนางวินตา)
๓.สุบรรณ (ผู้มีปีกอันงาม) ๔.ครุตมาน (เจ้าแห่งนก) ๕.สิตามัน (ผู้มีหน้าสีขาว)๖.รักตปักษ์ (ผู้มีปีกสีแดง)
๗.เศวตโรหิต (ผู้มีสีขาวและแดง) ๘.สุวรรณกาย (ผู้มีกายสีทอง) ๙.คคเนศวร (เจ้าแห่งอากาศ)
๑๐.ขเคศวร (ผู้เป็นใหญ่แห่งนก) ๑๑.นาคนาศนะ (ศัตรูแห่งนาค) ๑๒.สุเรนทรชิต (ผู้ชนะพระอินทร์)


องค์พญาครุฑมหาอำนาจ องค์พญาครุฑมหาอำนาจ องค์พญาครุฑมหาอำนาจ องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
ขนาดตั้งบูชา
หน้าตัก 12" สูง 16"
฿ โทรถาม GA-01
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
ขนาดตั้งบูชา
หน้าตัก 12" สูง 16"
ภาพตัวอย่างปิดทอง GA-02
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
ขนาดตั้งบูชา
หน้าตัก 12" สูง 16"
ภาพตัวอย่างทำสี GA-03
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
สีสนิมเขียว ขนาดตั้งบูชา
หน้าตัก 12" สูง 16"
฿ โทรถาม GA-04
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ องค์พญาครุฑมหาอำนาจ องค์พญาครุฑมหาอำนาจ องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
เนื้อทองเหลือง ดำเก่า
หน้าตัก 7" สูง 12"กว้าง 14"
฿ 3,500.- GA-05
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
ปิดทองคำแท้ลงสี
หน้าตัก 5" สูง 10" กว้าง 12"
฿ 5,500 GA-06 หมดคับ
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
ขนาดตั้งบูชา
หน้าตัก 12" สูง 20" กว้าง 16"
฿ โทรถาม GA-07
พญาครุฑธิเบศ
พิมพ์ธิเบศหายากคับ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
ขนาดตั้งบูชา ปีกกว้าง7" สูง 6"
฿ 4,500.- GA-08
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ องค์พญาครุฑมหาอำนาจ องค์พญาครุฑมหาอำนาจ องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
ทำสีทั้งองค์ ขนาดตั้งบูชา
หน้าตัก 4" สูง 7"ปีก 9.5"
฿ 1,500 บาท GA-09
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
ขนาดตั้งบูชา
หน้าตัก 4" สูง 7"ปีก 9.5"
฿ 950 บาท GA-10
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
ขนาดตั้งบูชา
หน้าตัก 2" สูง 4"
฿ 200 บาท GA-11
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
ขนาดแขวนคอ
สูง 4 ซ.ม
฿ 120 บาท GA-12
พระนารายณ์ทรงครุฑ องค์พญาครุฑมหาอำนาจ องค์พญาครุฑมหาอำนาจ พระนารายณ์ทรงครุฑ
พระนารายณ์ทรงครุฑ
เนื้อทองเหลืองทำสี
มหาอำนาจบารมีโชคลาภ
หน้าตัก 7 " สูง 20 "
฿ 5,500 GA-13

องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ลงสีสามกษัตริย์กรอบทองไมคอล
ขนาดแขวนคอ สูง 2.5 ซ.ม
฿ 300 บาท GA-14
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
เนื้อทองเหลือง ขนาดตั้งบูชา
หน้าตัก 3" สูง 7"ปีก 8"
฿ 1,200 บาท GA-15 หมดคับ
พระนารายณ์ทรงครุฑ
ประทับยืนบนพระราหูจับนาค
มหาอำนาจบารมีโชคลาภ
คุมดวงคุ้มภัยวาสนา
หน้าตัก 7" สูง 25 "
฿ 5,500 GA-16
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ องค์พญาครุฑมหาอำนาจ องค์พญาครุฑมหาอำนาจ องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
พญาครุฑจับนาค
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
เป็นเข็มกลัด ทำสี
สูง 7 ซ.ม

฿ 800 บาท GA-17 หมดคับ
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
ขนาดแขวนคอ
สูง 4 ซ.ม
฿ 120 บาท GA-18
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
เนื้อทองเหลืองขัดเงา
หน้าตัก 7" สูง 12"กว้าง 14"

฿ 2,500 บาท GA-19
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
เนื้อทองเหลือง
ขนาดตั้งบูชาและแขวนได้
หน้าตัก 3" สูง 7"ปีก 8.5"
฿ 1,800 บาท GA-20
พระนารายณ์ทรงครุฑ พระนารายณ์ทรงครุฑ พระนารายณ์ทรงครุฑ พระนารายณ์ทรงครุฑ
พระนารายณ์ทรงครุฑ
เนื้อทองเหลืองรมดำ
มหาอำนาจบารมีโชคลาภ
หน้าตัก 9นิ้ว สูง 60 ซ.ม 
โทรถาม GA-21
พระนารายณ์ทรงครุฑ
เนื้อทองเหลือง
มหาอำนาจบารมีโชคลาภ
หน้าตัก 7 " สูง 20 "
฿ 4,500 GA-22
พระนารายณ์ทรงครุฑ
เนื้อทองเหลืองทำสีดำ
มหาอำนาจบารมีโชคลาภ
หน้าตัก 7 " สูง 20 "
฿ โทรถาม GA-23
พระนารายณ์ทรงครุฑ
เนื้อทองเหลือง
มหาอำนาจบารมีโชคลาภ
หน้าตัก 2" สูง 10 ซม.
฿ 300 N-24
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ พญาครุฑมหาอำนาจ    
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขอโชคขอลาภเงินทอง
เนื้อทองเหลือง
หน้าตัก 7" สูง 12"กว้าง 15"

฿ 3,500 บาท GA-25
องค์พญาครุฑมหาอำนาจ
บูชากันคุณไสยมนดำ
ขนาดตั้งบูชา ขนาดใหญ่
หน้าตัก 12 นิ้ว สูง 70 ซม.
ปีกกว้าง 1 เมตร
฿ โทรถาม GA-26
   

หน้า พระศิวะ  พระนารายณ์ พระพรหม   พระพิฆเณศ  พระฤาษี องค์เทพเนื้อดิน  องค์เทพอื่นๆ
หน้า พระแม่อุมา พระแม่ลักษม พระสุรัสวด        
หน้า พญาครุฑ พญานาค ท้าวเวสสุวรรณ พระวิษณุกรรม หมอชีวก พระอินทร ฐานพระ แท่นพระ


เราจัดจำหน่ายองค์พญาครุฑเนื้อทองเหลือง,องค์พระนารายณ์ทรงครุฑเนื้อทองเหลือง,
สนใจสินค้าโปรดติดต่อสอบถามสินค้าบางชิ้นอาจไม่มีสต๊อก
เบอร์โทร 094-5365142
ติดต่อไลน์ ID. narunchara2553

 

พระศิวะเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระแม่อุมาเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระนารายณ์เนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระลักษมีเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพรหมเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระแม่สุรัสสวดีเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระแม่กาลีเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระแม่อุมาเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พระพิฆเนศเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
ปู่ฤาษีพ่อแก่เนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
ปู่ฤาษีพ่อแก่เนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พญาครุฑเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
พญานาคเนื้อดินเนื้อปูนปั้นลงสีประดับพรอย
Copyright © 2010 Narunchara.com. All Rights Reserved